Facebook

Hızır (a.s.)'ın Mûsâ (a.s.)'a Bâzı Nasihatleri“Faydalı kimse ol, zararlı kimselerden olma!

Güler yüzlü ol, asık suratlı ve öfkeli olma!

İnatçı olmaktan sakın!

İhtiyacın olmadıkça gezme.

Taaccübüne giden bir şey olmadıkça gülme.

Günahkâr kimseler pişman olduktan sonra hatâlarını yüzlerine vurma.

Hayatta olduğun müddetçe hatâlarına pişman olup ağla.

Bugünün işini yarına bırakma. Bütün himmet ve gayretin, âhiretin için olsun.

Sana lâzım olmayan şeylere dalma.

İçinde bulunduğun emniyet hâline güvenme. Emniyetinden de korkup ümitsizliğe düşme.

Âşikâr hâllerinde işlerini tedbirli yap. Gücün yettiği zaman ihsanda bulunmayı terk etme.”

Mûsâ Aleyhisselâm bu nasîhatler üzerine “Muhakkak çok güzel nasîhatlerde bulundun. Allâhü Teâlâ sana olan nîmetlerini ziyâdeleştirsin, seni rahmetine gark eylesin ve düşmanlarından muhâfaza buyursun.” diye ona duâ etti. Sonra Hızır Aleyhisselâm da Mûsâ Aleyhisselâm’a “Ey Mûsâ, sen de bana bir nasîhatte bulun.” dedi. Mûsâ Aleyhisselâm:

Allah için olmadıkça öfkeden sakın. Dünyaya karşı muhabbet besleme. Zîra o seni îmândan çıkarıp küfre sokar.” diye nasîhatte bulundu. Hızır Aleyhisselâm da ona:

Muhakkak sen de çok güzel bir nasîhatte bulundun. Allâhü Teâlâ itâatte sana yardımcı olsun, bütün işlerinde yüzünü güldürsün, seni halka sevdirsin ve sana olan nîmetlerini ziyâdeleştirsin.” diye duâ etti. O da “Âmin” diyerek mukâbelede bulundu.

(Tefsîr-i Rûhu’l-Beyân)

İSİMLERİMİZ: Erkek: Mûsâ, Kız: Muazzez

Yorum Gönder

0 Yorumlar