Facebook

Allah Dostlarını Sevmenin Fazîleti


Tâbiînin büyüklerinden Süfyân-ı Sevrî (r.a.) buyurdu:

İnatlarından dolayı hakkı inkâr edenlerin hüsrâna uğrayacağı kıyâmet gününde, ancak nebîler, bir nebîye tâbi olanlar veya onları sevenler kurtuluşa erebilirler. 

Hatta ârif-billâh olan bir zât maşrıkta (güneşin doğduğu yerde) olsa da, orada bir hakîkati konuşsa, o zâtı seven kimse de mağripte (güneşin battığı yerde) olsa, o zâtın konuştuğu hakîkatten, onu seven kimse için elbette bir nasip vardır. Ancak seven kimse bundan, hâlis, sâfî muhabbetine ve kısmetine göre istifâde eder. 

Ve bu iki kişi maşrık ile mağrib arasındaki kadar hatta daha uzun mesâfe bile olsa buluşurlar, kucaklaşırlar (o zâtın himmet ve teveccühü ona ulaşır). Âriflerin kalbi (bir kalem gibi) yazar, müritlerin kalbine de yazılır.”  

Yorum Gönder

0 Yorumlar