Facebook

Ashâb-ı Bedir - Havlî bin Ebû Havlî (r.a.)


Muhâcirlerden olup babası Amr, Hazret-i Ömer’in (r.a.) babası Hattâb’ın halîfi (andlaşmalısı) idi.

Bir rivâyete göre kardeşleri Hilâl ve Abdullah ile beraber ikinci seferinde Habeşistan’a hicret etmişlerdir. 

Havlî Hazretleri, oğlu yahut kardeşi Mâlik ile birlikte Bedir Gazâsı’nda bulunmuştur. Sonraki gazâlara da iştirâk eden Havlî Hazretleri, Hazret-i Ömer’in halîfeliği zamanında vefât etmiştir.

Havlî bin Ebû Havlî’den (radıyallâhü anh) rivâyet olundu, Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular ki:

Ey Ebû Hüreyre! Güzel söz söyle, yemek yedir, selâmı yay, geceleri insanlar uykuda iken kalkıp teheccüd namazı kıl, böyle yaparsan selâmetle cennete girersin.
(Ma’rifetü’s-Sahâbe, Ebû Nuaym) 

İSİMLERİMİZ: Erkek: Zübeyr, Kız: Esma

Yorum Gönder

0 Yorumlar