Facebook

Kabir Suâli


İnsan öldükten sonra kabre konulunca ona iki melek gelip; Rabbinden, dîninden, peygamberinden, kitabından suâl sorarlar. Îmân, itâat ve iyi amel sâhiplerine Cenâb-ı Hak orada meleklerin suâline cevap verecek bir kudret verir. Böylece meleklerin suâllerini cevaplandırmaya muktedir olurlar.

Fakat kâfirler ve isyan ehli, Münker ve Nekir adlı suâl meleklerini görünce, onların heybetlerinden tutulup kalır, cevap veremezler. Melekler, suâllerine cevap verebilen müminleri cennetle müjdeler ve o kimsenin kabri cennet bahçesi olur. Cevap veremeyen kâfirlere ve günahkârlara ise: “Vah, yazıklar olsun sana” derler ve o kimsenin kabri cehennem çukurlarından bir çukur olur.

Kabirde suâl ve cevaplar: 

Rabbin kimdir? 

Rabbim, Allâhü Teâlâ. 

Dînin nedir?

Dînim, İslâm Dîni. 

Peygamberin kimdir? 

Peygamberim, Hazret-i Muhammed Mustafa (sallallâhü aleyhi ve sellem.) 

Kitâbın nedir? 

Kitâbım Kur’ân-ı Azîmüşşân. 

Kıblen neresidir? 

Kıblem, Kâbe-i Muazzama’dır. 
(M. İlmihal, Fazilet)

BEYİT:

Akla mağrûr olma Eflâtûn-ı vakt olsan dahi, 
Bir edîb-i kâmili gördükte tıfl-ı mekteb ol!

(Nef’î)

Zamanın Eflatun’u olsan da aklınla mağrur olma, bir kâmil zâtı görürsen onun talebesi ol.

İSİMLERİMİZ: Erkek: Sinan, Kız: Sevde

Yorum Gönder

0 Yorumlar