Facebook

Koyun Postu Giymiş Kurt Kalpliler


Tâbiîn’den Rufey’ bin Mihrân (r. anh) Hazretleri buyurdu ki:

İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki elbiselerin eskiyip parçalandığı gibi kalpleri de Kur’ân-ı Kerîm’den mahrum olduğu için harap olur, ondan ne bir lezzet ne de bir tat alırlar. Şâyet Kur’ân-ı Kerîm’in emirlerinden bir emri eksik yapsalar (meâlen) “Muhakkak Allâhü Teâlâ Gafûr ve Rahîm’dir.” (Bakara Sûresi, âyet 199) derler. Ve eğer yasakladığı şeylerden birini işleseler (meâlen) “Muhakkak Allâhü Teâlâ kendisine şirk koşulmasını affetmez ama bundan gayrısını dilediğinden affeder.” (Nisâ Suresi, âyet 48) derler.    

Aralarındaki bütün işleri aç gözlülüktür. Onlarda asla Allah korkusu yoktur. Onlar, üzerlerine koyun postu giymiş kurt kalplilerdir. Aralarındaki en îtibarlıları yaltaklanan, dalkavukça hareket edenlerdir.
(Târih-i Dımaşk)

Yorum Gönder

0 Yorumlar