Facebook

Akıllı Kimdir?


İmâm-ı Rabbânî (k.s.) Hazretleri bir mektubunda şöyle buyurmaktadır:

Sen bil ki şu dünya, görünüşte çok tatlıdır. Onda sûrî (görünüşte) bir tazelik vardır. Lâkin hakîkatte öldürücü bir zehir ve faydasız maldır. Dünyaya bağlanmakta hiçbir menfaat yoktur. Ona meyleden rezil ve rüsva olur, meftûn olan ise delidir. Dünyanın hükmü, altınla kaplanmış pisliğin hükmü gibidir. Hâli ise şekerle karışmış olan zehirin hâli gibidir.

Akıllı insan, (yarın âhirette) alıcısı olmayan bu mala aldanmaz ve bunun gibi fâsid şeylere bağlanmaz. Bu sebeple bazı fıkıh âlimleri şöyle hüküm vermişlerdir:

Bir insan, malının akıllı kimselere verilmesini vasiyet etmiş olsa o mal zâhidlere verilir. Çünkü onlar dünyadan yüz çevirmişlerdir. Onların dünyadan kaçınmaları akıl ve zekâlarının kemâline delâlet eder."
(Mektubât-ı İmâm-ı Rabbânî, c.1, m. 50)

Yorum Gönder

0 Yorumlar