Facebook

Allah İçin Sevmek


Bakara Sûresi’nin 165. âyet-i celîlesinde -meâlen- “İnsanlardan öyleleri vardır ki Allâh’a karşı denkler, benzerler tutarlar. Onları, Allâh’ı sever gibi severler.” buyurulmuştur. Yani, (onların) emirlerine, yasaklarına, arzularına itâat ederler de Allâh’a isyan ederler, demektir.

İfrattan kaçınmak için bazıları Allah’tan başka her kim olursa olsun ona hürmet ve muhabbet etmenin şirk olduğunu söylemiş ve kabirlere hürmet etmeyi bile şirk telâkkî etmiştir. Bu hürmet ve muhabbet “Onları, Allâh’ı sever gibi severler” derecesinde olursa buna şirk nazarı ile bakılacağında şüphe yoktur. Ancak bundan, hürmet ve muhabbetin inkârı manâsını çıkarmak ve müminlerin kalplerinden enbiyânın ve sâlih kulların muhabbetlerini söküp atmaya çalışmak da bir ifrattır ve bu Allâh’a muhabbet ile alakası olmayan tehlikeli bir şeydir.

Kabirleri ziyâret etmek; ölülere Allah rızâsı için hürmet etmek, onların eserlerinden, fikirlerinden istifâde etmek, ruhlarını hayır ile yâd ederek (sevindirmek) ve onlar için Allâh’a duâ etmek ve bu duâ ile feyz kazanmak, onları Allâh’ı sever gibi sevmek değil, Allah için, Allâh’ın kullarını ve mahlûklarını sevmek olduğu âşikârdır. Bir de “Onları, Allâh’ı sever gibi severler” meâlindeki âyet-i kerîme, ölü ile diriyi ayırmamış ve belki ölülerden ziyâde dirilere işâret etmiştir. Binaenaleyh ölülere ve kabirlere, hürmet ve muhabbeti kesmek isteyenlerin daha evvel bütün dirilerle alâkayı kesmesi, hiçbir kimseye hürmet etmemesi îcap edecektir. O hâlde İslâm büyüklerinin kabirlerini yıkan ve ziyâretlerini men edenlerin, hayatta olan emirlerine dahi asla muhabbet ve hürmet etmemeleri, ziyarette bulunmamaları îcap eder.

Hâsılı, tâbi olduğu kişileri Allâh’ı sever gibi sevenler ve onların -Allâh’ın emirlerine muhâlif olan- emirlerine itâat ederek Allâh’a isyan edenler, bunları Allâh’a benzetmiş olurlar ki bütün putperestlik esası bu tarz muhabbete dayanır. Ve Allâh’ın birliğine karşı böyle yapan bir takım insanlar vardır. Bunlar tâbi olduğu kişileri Allah için değil, Allâh’ı sever gibi severler. Hâlbuki mümin olanların Allâh’a muhabbeti, Allah için muhabbeti her şeyden ziyâdedir.
(Elmalılı, Hak Dîni Kur’an Dili Tefsiri, Fazilet Neş.)

Yorum Gönder

2 Yorumlar

  1. Evet mübarek kulların kabirlerini ziyaret etmek gerekir, onlar hürmetine duamızın kabulünü Allah 'dan istemek, gayet doğru ve ayet-i kerimeden anlaşıldığı üzere islamdada yeri vardır. Elmalılı hamdi tefsirindede çok güzel tefsir edilmiş.bu güzel bilgilendirici yazı için teşekkür ederim

    YanıtlaSil
    Yanıtlar
    1. Elmalılı Tefsiri'ni elden düşürmemek lazım. Yorum için ben teşekkür ederim.

      Sil