Facebook

Ashâb-ı Bedir: Rifâa bin Râfi’ (r. anhümâ)


Rifâa bin Râfi’, Ensâr’dan olup Hazrec Kabîlesi’nin Zürayk oğullarındandır. Babası Râfiʻ bin Mâlik’in de Ashâb-ı Bedir’den olduğuna dair rivâyet vardır.

Rifâa Hazretleri'nin künyesi “Ebû Muâz” olup vâlidesi, Ümmü Mâlik binti Übey bin Selûl’dür.

Rifâa Hazretleri, Sahîh-i Buhârî’de de geçtiği üzere Bedir Gazâsı’nda bulunmuştur. Babasıyla birlikte Akabe ve Rıdvân Beyʻati’nde, Uhud, Hendek ve diğer bütün gazâlarda bulunmuştur.

Hicret-i Seniyye'nin 41 veya 42. senesinde, Hazret-i Muâviye zamanında irtihâl etmiştir. Yine Ashâb-ı Bedir’den olan Hallâd bin Râfiʻin kardeşidir.
(Esmâ-i Ashâb-ı Bedir)

Peygamber Efendimiz'den (s.a.v.), Hazret-i Ebûbekr-i Sıddîk ve Ubâde bin Sâmit’ten hadîs-i şerîf rivâyet etmiş, kendisinden de iki oğlu Ubeyd ve Muâz, yeğeni Yahyâ bin Hallâd ve onun oğlu Ali bin Yahyâ rivâyette bulunmuşlardır.
(İbn-i Hacer, el-İsâbe.)

Hazret-i Rifâa (radıyallâhü anh) şöyle anlattı: “Resûlullah (sallallâhü aleyhi ve sellem) ile Medîne namazgâhına çıkıyorduk. O, etrafta insanların alışveriş yaptıklarını gördü ve ‘Ey tüccar topluluğu!’ diye seslendiler. Tamamı bunu işitip Resûlullâh’a döndüler: ‘Takvâlı, iyi ve dürüst olmayan tüccâr kıyâmet günü fâcirler (günahkârlar) olarak kabirlerinden kaldırılacaklardır.’ buyurdular.
(Sünen-i Kübrâ, Beyhakî)

Hz. Rifâa’dan (radıyallâhü anh) şöyle rivâyet olundu: Resûlullah Efendimiz (s.a.v.), Ensâr’a şöyle duâ ettiler: “Allâhım! Ensâr’ı mağfiret et, onların evlatlarını, torunlarını, âzâdlı kölelerini ve komşularını da mağfiret et!
(Sahîh-i İbn-i Hibbân)

İSİMLERİMİZ: Erkek: Selim, Kız: Selmâ

Yorum Gönder

0 Yorumlar