Facebook

Esnemek ve Esnemeyi Gidermenin Yolları


Resûlullah Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular ki:

Esnemek, şeytandandır. O hâlde biriniz esnediği zaman gücü yettiği kadar onu gidermeye çalışsın. Zîrâ biriniz (esnerken) ‘hâ, hâ’ dediğinde şeytan (ona) güler.

Bu hadîs-i şerîfte şeytan, insanı dâima nefsin hevâsına, arzu ve isteklerine çekmek için uğraştığından esnemek ona izâfe olunmuştur. Ayrıca esnemeye sebep olan şeyden sakındırmak murat olunmuştur ki bu da çok fazla yemek ve tokluktur. İnsan, aşırı yer ve dâima tok olursa ibâdetlerden geri kalır ve hayırlı işler yapmakta tembellik eder.

Şeytanın insanı esnetmekteki maksadı, esneyen insanın sûretini bozmak ve onun hâline gülmektir. Buna mâni olmak için kişinin gücü yettiği kadar esnemeyi def etmesi îcap eder.
(Umdetü’l-Kârî)

Esnemeyi gidermenin birkaç yolu vardır. Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) bir hadîs-i şerîflerinde:

Biriniz esnediği zaman eliyle ağzını kapatsın.” buyurarak el ile ağzı kapatarak esnemeyi gidermeyi tavsiye etmişlerdir.

Kişi, esneme geldiği zaman evvelâ ağzını sıkıca kapatmaya çalışır. Îcap ederse dişleri ile alt dudaklarını sıkar.

Tuhfetü’l-Mülûk kitabında zikredildiğine göre esnemeyi gidermenin diğer bir yolu, esneyeceği an peygamberlerin hiçbir zaman esnemediğini aklına getirmektir. İmâm Kudûrî de (rah.) “Biz bunu defalarca tecrübe ettik.” buyurmuşlardır.
(Reddü’l-Muhtâr)

Namazda esnemek mekruhtur. Namaz kılan kişi esnememek için dudağını dişiyle tutar. Bu mümkün olmazsa kıyamda (ayakta iken) sağ elinin tersini yahut yenini ve kıyamın dışında sol elini ağzına koymak suretiyle esnemeye mâni olur. Esnerken sol elin dışı ile ağız kapatılır. Lakin kıyamda (namazda ayakta iken) ağzı sol el ile örtmekte fazla hareket vardır, iş uzar. Bundan dolayı kıyamda sağ el ile kapatılır. Kıyamın dışında ağız, sol elin dışı ile kapatılır.
(Nimet-i İslâm)

Yorum Gönder

0 Yorumlar