Facebook

Resim Bulunan Yerde Namaz


Namaz kılınan yeri, zihni meşgul edecek şeylerden temiz tutmak lazımdır.

• Namaz kılanın bulunduğu yerde çizilmiş veya asılmış canlı resminin bulunması mekruhtur. Arka cihetinde bulunması da mekruhtur.

• Karşıdan bakıldığında uzuvları seçilemeyecek derecede küçük olan, başları kesilmiş veya yüzleri büsbütün silinmiş olan bir resim veya fotoğrafın, namaz kılanın ayakları altında veya oturduğu yerde bulunması mekruh değildir.

• Namazda (cepteki) kese, cüzdan gibi şeyler içindeki paralar üzerinde küçük bir resim bulunması veya yüzük taşına nakşedilip belirsiz bir hâlde duran resim veya fotoğraf bulunması mekruh değildir.

• Namaz kılınan mahalde ağaç, bina, çiçek, güneş gibi cansız resimlerinin veya fotoğraflarının bulunması mekruh değildir.

• Kuştan daha küçük olan veya yerde dururken, ayakta durarak bakıldığında âzâları belirsiz olan resim yanında namaz mekruh olmaz.

• Üzerinde canlı resimleri bulunan bir elbise ile namaz kılınması veya onun üzerine secde edilmesi mekruhtur. Yere serili olup üzerinde canlı resimleri bulunan bir serginin, sûret bulunmayan kısmında namaz kılınması, oraya secde edilmesi mekruh değildir.

Mâlumdur ki: Öteden beri birçok kavimler, tevhid akidesini bırakıp şirke düşmüş, hayâlî, canlı mâbudlarının resimlerini, heykellerini yaparak onlara tapınmışlardır.

Bugün maddeten pek yüksek görülen nice milletler de hâlâ kendilerini böyle putlara tapınmaktan kurtaramıyorlar.

İslâm dîni ise insanlara tevhid akîdesini tebliğ ve tâlim etmiş, müşrik kavimlerin bu putperestâne hâllerini pek ziyâde çirkin görmüştür. Artık yalnız Allâhü Teâlâ’ya ibâdetle iftihar eden İslâm milletinin bu putperestlere karşı bir muhâlefet alâmeti göstermesi lazımdır. Mâbedlerini, namaz kılacakları yerleri bu gibi taklit ve tazimi andıracak şeylerden korumaları (sakınmaları) bir vecîbedir.

Hakikaten hiçbir Müslümanın bu gibi tasvirlere, heykellere tapınmak hatırından geçmez. Fakat şu putperest milletlere karşı muhâlefet etmek ve zihni az çok meşgul edecek şeylerden namazgâhımızı berî bulundurmak, dinimizin yüksek hikmetleri îcâbıdır.
(B. İslam İlmihali)

Yorum Gönder

1 Yorumlar